Ziekmelding en verlofaanvraag

‘Goed dat je er bent …!’ Hoe vaak zegt een leerkracht of onderwijsassistent dat niet bij de inloop aan het begin van een schooldag. Het zijn geen loze woorden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid hoog op als het om jouw kind en om goed onderwijs gaat. Dat betekent wat voor een ziektemelding en een verlofaanvraag.

De leerplichtwet voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar zien wij als een voorrecht. Kinderen hebben gelukkig recht op goed onderwijs. Wij geven daar graag invulling aan. Om dat zo goed mogelijk te doen, hebben we regels geformuleerd, óók rond ziektemelding en verlofaanvraag. Die regels communiceren we graag met je.

Afwezigheid

Ziekmelding

Het kan zijn dat uw kind ziek wordt. Als dat het geval is, wil je dat dan vóór half negen aan ons doorgeven? Dan weet de leerkracht dat je zoon of dochter niet op school komt. Zonder melding maken we ons zorgen over de veiligheid van je kind. Is het thuis, ergens onderweg? Is er wat gebeurd? Daarom graag een tijdige ziekmelding.

We ontvangen een absentiemelding het liefst via de Parro-app, via ‘absentie’ (en niet via een bericht aan de leerkracht). Op die manier staat de afmelding meteen goed in ons systeem. Wilt u in een korte toelichting daarbij aangeven wat de reden van afwezigheid is?

Telefonisch melden kan ook nog altijd, maar voor schooltijd is vaak een druk moment waardoor u vaak niet de eigen leerkracht kunt spreken. 

Verlof aanvragen

Je kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand nadat het 5 jaar is geworden. Dat houdt in dat we je kind op schooldagen gewoon op school verwachten, tenzij je je zoon of dochter ziek hebt gemeld. Maar hoe zit het nou met die leerplicht als je iets leuks te vieren hebt? De wet is hierin heel duidelijk: niet tenzij. Buiten de schoolvakanties en de overige vrije dagen mogen wij aan je kind geen extra vrije dagen toekennen. Maar er is een ‘tenzij’. Er zijn wat uitzonderingen op de regel. Die hebben we vermeld in de schoolgids.

Komt je kind voor extra verlof in aanmerking, dan vraag je dat aan door het Verlofaanvraag te downloaden van de website en het ingevuld te sturen naar directie@johan-frisoschool.nl.