Weekinfo 31

In deze editie berichten over:

  • Koningsspelen
  • Opbrengst Kledingbeurs
  • Stand van zaken groepsverdeling
  • Klankbordavond 22 mei
  • Stille tocht 4 mei
  • Gevonden voorwerpen
  • Verkeerexamens groep 7
  • en 2 ingezonden berichten.