Weekinfo 26

In deze editie berichten over:

  • Open dagen voor belangstellende nieuwe ouders (komende week)
  • de Medezeggenschapsraad
  • Kledingbeurs (in gebouw Hooilandplein)
  • en een ingezonden bericht