Weekinfo 14

In deze weekinfo:

  • Parkeren rondom school
  • Inloop voor schooltijd (8:20-8:30 uur)
  • Vrijwillige ouderbijdrage
  • JF op Instagram
  • Fotograaf (voor de agenda)