ADW_140507_Reportage_071De locaties ‘Noord’ en ‘Zuid’ hebben een schooltuin. Van april tot en met de zomervakantie werken de kinderen van groep 2 en 5 wekelijks een uur in de tuin. Ze zorgen in groepjes samen voor hun eigen stukje van de schooltuin. Ouders begeleiden de groepjes kinderen.

Door het tuinieren leren de kinderen veel over planten. Ze ontdekken hoe groenten en fruit groeien en waar ons voedsel vandaan komt. Kinderen leren ook samenwerken, plannen (groep 5) en zorgen voor hun eigen tuin.

Als er een gewas klaar is om geoogst te worden, mogen de kinderen het mee naar huis nemen of wordt er een gerecht mee gemaakt in de klas.

In de laatste week voor de zomervakantie kunnen de ouders het tuintje van hun kind komen bewonderen op de ‘kijkavond’. Na de zomervakantie wordt er een oogstavond gehouden. De kinderen die voor de zomervakantie in de schooltuin hebben gewerkt, oogsten samen met de ouders de groenten. De dag erna wordt er van de groenten een lekkere soep gemaakt door de kinderen en deze wordt samen opgegeten.

Ook de kinderen uit de andere leerjaren krijgen één of meer lessen in de schooltuin.

Al met al is de schooltuin een belangrijke en unieke onderwijsactiviteit binnen de school. Van het tuinieren leren de kinderen heel veel!

Een actieve schooltuincommissie met ouders en leerkrachten zorgt er elk jaar voor dat het tuinieren georganiseerd kan worden.