Kwaliteit van onderwijs

Kwaliteit is voor ons de uitkomst van een dynamisch proces, waaraan de school, de ouders, de leerlingen en de overheid bijdragen. Als school nemen wij onze verantwoordelijkheid door het (bij)scholen van leerkrachten en evalueren van onze onderwijsmethoden. Daarnaast kijken we kritisch naar onze eigen belangrijke rol in het onderwijsproces.

ADW_140507_Reportage_049Toetsing

Naast de observaties en bevindingen van onze leerkrachten en intern begeleiders, vinden wij het ook belangrijk om de ontwikkeling van onze leerlingen objectief te volgen. Daarom maken de leerlingen regelmatig toetsen voor onder andere rekenen, lezen en taalvaardigheid. De leerlingen maken toetsen die behoren bij de gebruikte lesmethoden, maar ook methode-onafhankelijke Cito-toetsen. Ook kleuters maken –wettelijk verplichte- toetsen. We doen ons best om de kinderen te laten ervaren dat het maken van toetsen weliswaar een formeel-, maar toch ontspannen onderdeel van het leren is.

Voorafgaand aan het opstellen van elk rapport vindt er overleg plaats tussen de duo-leerkrachten. Indien nodig wordt ook  de intern begeleider geraadpleegd. In dit overleg worden de toetsresultaten en de ontwikkeling en het welzijn van uw kind besproken, die vervolgens worden weergegeven in het rapport. Naar aanleiding van het rapport wordt een 10-minuten gesprek gehouden. Als het nodig of wenselijk is, kan op initiatief van ouders of leerkrachten een tussentijds gesprek plaatsvinden.

ADW_140507_Reportage_046Cito entree- en eindtoets

In groep 7 maken de leerlingen de Cito entreetoets en in groep  8 de Cito eindtoets.

Ons leerlingvolgsysteem biedt veel informatie over de ontwikkeling van uw kind. Deze gegevens kunnen een rol spelen bij ons advies welke vorm van voortgezet onderwijs het best passend is. De cito-eindtoets wordt pas afgenomen nadat dit advies is uitgebracht. De uitkomst hiervan speelt dus geen doorslaggevende rol. Zie ook vervolgonderwijs.