Een andere basisschool

U gaat verhuizen en meldt uw kind aan op een andere basisschool. Dan stelt de leerkracht van uw kind een onderwijskundig rapport op. Daarin staan gegevens vermeld over uw kind, die van relevant zijn voor de nieuwe school. Wij sturen dit rapport door naar de nieuwe school.

ADW_140507_Reportage_042Vervolgonderwijs

Aan het eind van de basisschool periode gaat u met uw kind op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. De Johan Frisoschool ondersteunt u met een schooladvies.
Als ouders heeft u een goede kijk op de mogelijkheden van uw kind en weet u ongeveer wat uw kind wel en niet aankan. Wij betrekken u daarom in het formuleren van ons advies.

Voordat wij het schooladvies opstellen, vindt er een overleg plaats tussen de leerkrachten, de intern begeleider, de locatieleider en zonodig ook de directie. Dit overleg gaat over de werkhouding van de leerling, de motivatie en betrokkenheid, belangstelling, speciale begaafdheden en/of belemmeringen, de schoolresultaten en de uitslag van de Cito-eindtoets.

Vervolgens wordt een concept schooladvies opgesteld, dat met u als ouder wordt besproken. Uw mening wordt aan het schooladvies toegevoegd, samen met uw eventuele argumentatie.

Ons schooladvies is niet bedoeld als dwingend voorschrift. U bepaalt zelf, al of niet in overleg met uw kind, bij welke school voor voortgezet onderwijs u uw kind aanmeldt. Wij hebben geen invloed op het uiteindelijke toelatingsbesluit van deze school. Daarin heeft de school voor voortgezet onderwijs een eigen verantwoordelijkheid.