ADW_140507_Reportage_025Alle gegevens die wij over uw kind ontvangen en verzamelen, bewaren wij in het persoonlijke leerlingdossier. Dit betreft bijvoorbeeld de intakegegevens en gegevens over de gezondheid van uw kind. Later komen daar gespreksverslagen en toetsresultaten bij.

Dit dossier mag worden ingezien door u als ouder, de eigen leerkracht, de IB’er en hen aan wie wij dat wettelijk verplicht zijn. Wij maken hierop alleen uitzonderingen na toestemming van de ouders.

Aan het einde van de basisschooltijd geven wij noodzakelijke informatie door aan een vervolgschool. We hanteren uiteraard de voorgeschreven bewaartermijnen van de leerlinggegevens. Als die termijn verstreken is vernietigen we deze gegevens.