ADW_140507_Reportage_016Het bestuur van onze school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt voor de periode dat uw kind op school is en/of meedoet aan door de school georganiseerde activiteiten, ook als die plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden.

De vraag of de school aansprakelijk is voor schade die uw kind oploopt of aan een ander toebrengt, is niet zomaar te beantwoorden. Het gaat vaak om de vraag wat redelijk en billijk is. Er zijn dus situaties waarin u als ouder verantwoordelijk bent en blijft.

Indien u een beroep wilt doen op deze ongevallenverzekering, neemt u dan contact op met de directeur.