Voor de lessen beginnen mogen kinderen al om 08.00 uur in het lokaal plaatsnemen.Wij werken sinds kort met het 5 gelijke dagenmodel.

Iedere dag  beginnen we om half negen met de les. Rond tien uur eten en drinken de kinderen iets en spelen ze buiten. Tussen de middag lunchen de kinderen in hun lokaal met hun eigen groep. De juf of meester heeft dan een half uur pauze. Een medewerker van Schateiland begeleidt de groep tijdens de lunch en het eventuele (buiten) spelen daarna. De lessen eindigen ’s middags altijd om twee uur.

De school start dus om half negen, maar uw kind mag al vanaf kwart over acht uur naar school komen. Een ouder kind kan dan nog even op het schoolplein spelen, maar het mag ook vanaf kwart over acht al de klas in gaan, mits het daar rustig iets voor zichzelf gaat doen.

De lunchopvang wordt op onze school georganiseerd door Kindercentrum Schateiland. We zijn hiervoor geen vergoeding verschuldigd, iets waar we Schateiland zeer erkentelijk voor zijn!

Voor buitenschoolse opvang (BSO), vóór of na schooltijd, kunt u terecht bij Kindercentrum Schateiland. Er zijn ook andere opvangmogelijkheden in de buurt, zoals Kinderopvang Wageningen.