Met de klas

Door het jaar heen gaan de leerlingen verschillende keren op pad met hun klas. Bijvoorbeeld naar de bibliotheek, natuurgebied de Blauwe Kamer of het bos. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met ouders of educatieve organisaties.

Ook in de klas worden dingen georganiseerd buiten het standaard lesprogramma om. Zo kunnen ouders workshops verzorgen of komen vertellen over hun werk. Daarnaast is er aandacht voor de kinderboekenweek en de nationale voorleesdagen.

Het Sinterklaasfeest vieren we natuurlijk ook op school. Dit varieert van een bezoek aan het Sinterklaashuis tot surprises maken.

ActiviteitenPodiumpresentaties

Regelmatig houden de kinderen podiumpresentaties. We vinden het leuk als (groot)ouders komen kijken naar de verrichtingen van hun (klein)kind. Tijdens de podiumpresentatie spelen kinderen bijvoorbeeld toneel, wordt er een mop verteld, gezongen of muziek gemaakt. Het rooster voor de podiumpresentaties staat in de Weekinfo.

Feestdagen

Jaarlijks staan we uitgebreid stil bij de christelijke feestdagen. In de klas wordt de achtergrond besproken en vieren we Pasen en Kerstmis met elkaar.

Schoolreis

Ieder schooljaar gaat elke groep een dag op schoolreis. Groep 8 gaat meerdere dagen op kamp. Schoolreizen en -kampen worden niet van de ouderbijdrage betaald. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, door hooguit eens per twee jaar gebruik te maken van touringcars.  Is de prijs desondanks een (te) groot bezwaar, dan treffen wij daarvoor met de betrokken ouders een regeling.

Ondersteuning ‘Plan Nederland’

Al enkele jaren ondersteunen wij via de organisatie ‘Plan Nederland’ kinderen die in armoede leven. Plan zorgt ervoor dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien, dat er gezondheidszorg is en dat de kinderen onderwijs krijgen. Zo is er ook voor hen meer kans op een hoopvolle toekomst.

Deze ondersteuning past bij onze christelijke visie om oog te hebben voor een ander en voor elkaar te zorgen.

Elke week kunnen de kinderen een kleine bijdrage meenemen en dat in de klas in de spaarpot doen. In de klas hangen foto’s van onze adoptiekinderen.