Partners

Scholenstichting Trivium

Onze school maakt bestuurlijk deel uit van scholenstichting Trivium. Deze stichting biedt op vijftien scholen in de driehoek Arnhem, Nijmegen en Tiel christelijk onderwijs aan. De directeur-bestuurder van de stichting is Henk van Dorp. Hij biedt de schooldirecteuren ondersteuning bij het organiseren van goed onderwijs. Meer informatie: http://www.trivium-onderwijs.nl.

Kinderopvang Wageningen

Pal naast onze locatie Zuid ligt het Kinderopvang Wageningen. Dit centrum verzorgt voor onze locatie Zuid de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar. Op Noord worden de kinderen bij school opgehaald op naar de kinderopvanglocatie te gaan. Voor kleine kinderen van 0 tot 4 jaar verzorgen de medewerkers ook kinderdagopvang. Meer informatie: www.kinderopvang-wageningen.nl.

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei

Onze school geeft het wettelijk verplichte passend onderwijs vorm en inhoud in samenwerking met het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Meer informatie: www.swvrijnengeldersevallei.nl