Partners

Scholenstichting Trivium

Onze school maakt bestuurlijk deel uit van scholenstichting Trivium. Deze stichting biedt op vijftien scholen in de driehoek Arnhem, Nijmegen en Tiel christelijk onderwijs aan. De directeur-bestuurder van de stichting is Henk van Dorp. Hij biedt de schooldirecteuren ondersteuning bij het organiseren van goed onderwijs. Meer informatie: http://www.trivium-onderwijs.nl.

Kindercentrum Schateiland

Wij hebben een mooie samenwerking opgebouwd met Kindercentrum Schateiland. Medewerkers van dit kindercentrum begeleiden leerlingen tijdens de lunchpauze. Zij verzorgen ook de buitenschoolse opvang tot en met 12 jaar voor locatie Noord. Meer informatie: www.kindercentrumschateiland.nl.

Kindercentrum Het Kievitsnest

Pal naast onze locatie Zuid ligt het Kindercentrum Het Kievitsnest. Dit centrum verzorgt voor onze locatie Zuid de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar. Voor kleine kinderen van 0 tot 4 jaar verzorgen de medewerkers van Het Kievitsnest kinderdagopvang. Meer informatie: www.kinderopvang-wageningen.nl.

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei

Onze school geeft het wettelijk verplichte passend onderwijs vorm en inhoud in samenwerking met het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Meer informatie: www.swvrijnengeldersevallei.nl