ADW_140507_Reportage_056De ouderbijdrage wordt besteed aan bijzondere activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en excursies Daarnaast wordt het geld ook besteed aan vernieuwing en aanvulling van bijvoorbeeld speelgoed en speeltoestellen. De oudercommissie beheert de opbrengst van de ouderbijdragen en bepaalt mede de besteding ervan.

De medezeggenschapsraad bepaalt in overleg met de oudercommissie de hoogte van de bijdrage.

De ouderbijdrage mag bij wet niet verplichtend worden opgelegd, omdat deelname van een kind aan het onderwijs niet afhankelijk mag zijn van de ouderbijdrage.

Wij doen ons best onze ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdrage is voor het eerste kind € 30, – per jaar en voor elk volgend kind € 20, – per jaar. U ontvangt ieder najaar een uitnodiging om uw bijdrage te voldoen.

Bankrekeningnummer van het ouderfonds: NL78RABO0161425178 t.n.v. Schoolfonds Frisoschool Wageningen.