De medezeggenschapsraad (MR) volgt en geeft mede vorm aan het totale beleid dat door het schoolbestuur en de school wordt gevoerd. De MR wordt gevormd door ouders (5 leden) en schoolpersoneel (5 leden).

Ouderleden worden door en uit de ouders gekozen, de personeelsleden door het team. De zittingsduur van elk lid is drie jaar. Als u wilt meedoen in de MR, kunt u zich voor de verkiezing kandidaat (laten) stellen. Deze verkiezing wordt via de weekinfo aangekondigd.

Wilt u meer weten, of een bepaald onderwerp binnen de MR aan de orde (laten) stellen, neem dan contact op via MR@johan-frisoschool.nl.

Hieronder stellen de leden van de MR zich aan u voor:

 

Naam Suus de Windt
Rol: Lid (vertegenwoordiging ouders)
Actief sinds: 2017
Beroep: Ondernemer-eigenaar kledingzaak Windtson bij Suus
Kinderen: Sara (2010) en Romee (2015)
Motivatie: Ik vind het belangrijk te weten wat er speelt binnen de school. De plek waar de kinderen voorlopig nog veel te vinden zijn. Fijn om betrokken te zijn en mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige plek waar de kinderen een belangrijk deel van hun jonge jaren doorbrengen.
Locatie Noord

 

Naam  Menno Kocks
Rol: Lid (vertegenwoordiging ouders)
Actief sinds: 2016
Beroep: Huisarts
Kinderen: Sigrid (2010)
Motivatie: Ik verwacht, net als de meeste ouders, veel van school. De school is steeds in ontwikkeling en kan het niet alleen. Door in de MR zitting te nemen wil ik graag mijn steentje bijdragen door vroeg mee te denken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen op de school van onze kinderen.
Locatie Zuid

 

Naam Marieke van Bolderen-Veldkamp
Rol: Lid (vertegenwoordiging ouders)
Actief sinds: 2015
Beroep: Momenteel huismoeder, voorheen moleculair analist bij de WUR
Kinderen: Annefleur (2013) en Merel (2011)
Motivatie: Als ouder vind ik het fijn om mee te kunnen praten over zaken die je kind aangaan. Door lid te zijn in de MR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de school en hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het leer- en leefklimaat van de school.
Locatie Noord

 

Naam Niels Lagerweij
Rol: Lid (vertegenwoordiging ouders)
Actief sinds: 2016
Beroep: Solution Executive, CSC
Kinderen: Sam(2004) Casper(2009)
Motivatie: Het basisonderwijs is een belangrijk onderdeel voor een stabiele basis voor de kinderen in Nederland. Daarom vind ik het belangrijk, dat ouders daar bij betrokken zijn. Door zitting te nemen in de MR hoop ik op een positieve manier de school te helpen, met het optimaal leveren van onderwijs en een zo fijn mogelijke omgeving voor onze kinderen te helpen creëren.
Locatie Zuid

 

Naam Jeannette Wiggerman
Rol: Lid (vertegenwoordiging personeel)
Actief sinds: 2016
Beroep: Leerkracht groep 4
Motivatie: Ik ben al meer dan 10 jaar lid van de Oudercommissie geweest en heb zin in deze nieuwe uitdaging. Voor mij is het belangrijk om samen met ouders na te denken over de ontwikkelingen in het onderwijs en samen een mooie school neer te zetten.
Locatie Noord

 

Naam Bibeth Plantinga
Rol: Vertegenwoordiging personeel
Actief sinds: 2018
Beroep: Leerkracht
Motivatie: Ik vind het leuk om de organisatie van de school vanaf deze kant mede vorm te geven.
Locatie Zuid

 

Naam Willy van Nieuwamerongen
Rol: Vertegenwoordiging personeel
Actief sinds: 2018
Beroep: leerkracht
Motivatie: Het is goed om samen met collega’s en ouders de belangen van school en kinderen te behartigen.
Locatie Zuid

 

 

Naam Marcella Heesen
Rol: Vertegenwoordiging personeel
Actief sinds: 2018
Beroep: Leerkracht, IB-er
Motivatie: Als teamlid vind ik het belangrijk om samen met ouders vorm te geven aan het beleid op school, zodat de Johan Frisoschool in ontwikkeling blijft en een fijne school is waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen en hun talent ontdekken.
Locatie Noord en Zuid

 

 

GMR

Naast onze MR bestaat er een gemeenschappelijke MR (GMR). Deze behartigt de belangen van alle 14 scholen binnen de onderwijsorganisatie Trivium. Elke school is hierin vertegenwoordigd. Niels Lagerweij zit hierin namens onze school.