De medezeggenschapsraad (MR) volgt en geeft mede vorm aan het totale beleid dat door het schoolbestuur en de school wordt gevoerd. De MR wordt gevormd door ouders (5 leden) en schoolpersoneel (5 leden).

Ouderleden worden door en uit de ouders gekozen, de personeelsleden door het team. De zittingsduur van elk lid is drie jaar. Als u wilt meedoen in de MR, kunt u zich voor de verkiezing kandidaat (laten) stellen. Deze verkiezing wordt via de weekinfo aangekondigd.

Wilt u meer weten, of een bepaald onderwerp binnen de MR aan de orde (laten) stellen, neem dan contact op via MR@johan-frisoschool.nl.

Hieronder stellen de leden van de MR zich aan u voor:

Naam Martijn Botje
Rol: Voorzitter (vertegenwoordiging ouders)
Actief sinds: 2015
Beroep: Senior ICT consultant
Kinderen: Thijs (2008) en Sjoerd (2010)
Motivatie: Mijn reden om in de MR zitting te nemen is dat ik het belangrijk vind dat ouders betrokken blijven bij de ontwikkelingen in de school en dat ze, waar mogelijk, ook invloed kunnen uitoefenen op die ontwikkelingen. Op die manier kunnen we ook als ouders bijdragen aan de kwaliteit van de school en kunnen we ook zorgen dat onze kinderen het naar hun zin hebben op de Johan Friso school.
Locatie Zuid

 

Naam Suus de Windt
Rol: Lid (vertegenwoordiging ouders)
Actief sinds: 2017
Beroep: Ondernemer-eigenaar kledingzaak Windtson bij Suus
Kinderen: Sara (2010) en Romee (2015)
Motivatie: Ik vind het belangrijk te weten wat er speelt binnen de school. De plek waar de kinderen voorlopig nog veel te vinden zijn. Fijn om betrokken te zijn en mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige plek waar de kinderen een belangrijk deel van hun jonge jaren doorbrengen.
Locatie Noord

 

Naam Menno Kocks
Rol: Lid (vertegenwoordiging ouders)
Actief sinds: 2016
Beroep: Huisarts
Kinderen: Sigrid (2010)
Motivatie: Ik verwacht, net als de meeste ouders, veel van school. De school is steeds in ontwikkeling en kan het niet alleen. Door in de MR zitting te nemen wil ik graag mijn steentje bijdragen door vroeg mee te denken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen op de school van onze kinderen.
Locatie Zuid

 

Naam Marieke Veldkamp
Rol: Lid (vertegenwoordiging ouders)
Actief sinds: 2015
Beroep: Momenteel huismoeder, voorheen moleculair analist bij de WUR
Kinderen: Annefleur (2013) en Merel (2011)
Motivatie: Als ouder vind ik het fijn om mee te kunnen praten over zaken die je kind aangaan. Door lid te zijn in de MR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de school en hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het leer- en leefklimaat van de school.
Locatie Noord

 

Naam Niels Lagerweij
Rol: Lid (vertegenwoordiging ouders)
Actief sinds: 2016
Beroep: Solution Executive, CSC
Kinderen: Sam(2004) Casper(2009)
Motivatie: Het basisonderwijs is een belangrijk onderdeel voor een stabiele basis voor de kinderen in Nederland. Daarom vind ik het belangrijk, dat ouders daar bij betrokken zijn. Door zitting te nemen in de MR hoop ik op een positieve manier de school te helpen, met het optimaal leveren van onderwijs en een zo fijn mogelijke omgeving voor onze kinderen te helpen creëren.
Locatie Zuid

 

Naam Jeannette Wiggerman
Rol: Lid (vertegenwoordiging personeel)
Actief sinds: 2016
Beroep: Leerkracht groep 4
Motivatie: Ik ben al meer dan 10 jaar lid van de Oudercommissie geweest en heb zin in deze nieuwe uitdaging. Voor mij is het belangrijk om samen met ouders na te denken over de ontwikkelingen in het onderwijs en samen een mooie school neer te zetten.
Locatie Noord

 

Naam Marianne Hijnekamp
Rol: Lid (vertegenwoordiging personeel)
Actief sinds: 2012
Beroep: Leerkracht
Motivatie: Naast lesgevende- en schooltaken vind ik het interessant om mee te denken over de beleidsmatige kant van de school.Het is belangrijk om je samen met ouders en collega’s te verdiepen in allerlei zaken die onze school nog beter en toekomstgericht kunnen maken.Met veel plezier werk ik mee om dit tot stand te brengen.
Locatie Zuid

 

Naam Birgid Kemp
Rol: Lid (vertegenwoordiging personeel)
Actief sinds: 2012
Beroep: Leerkracht
Motivatie: De reden waarom ik weer in de MR ben gegaan, is omdat ik naast mijn lesgevende taak me wil bezighouden met het beleid en de ontwikkelingen op onze school. Samen met ouders, collega’s en directie hoop ik op deze manier te kunnen bijdragen aan het in stand houden van al het goede van onze school en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. Gezamenlijk bouwen aan een goed functionerende, fijne school waarin iedereen tot zijn recht komt.
Locatie Noord

 

Naam Renate van den Broek
Rol: Lid (vertegenwoordiging personeel)
Actief sinds: 2013
Beroep: Leerkracht
Motivatie: Toen ik zag dat er een personeelslid werd gevraagd voor de MR heb ik direct gereageerd. Als leerkracht proberen we tijdens ons dagelijks werk het beste uit elke leerling te halen. Een goed beleid en je bezig houden met de nieuwste ontwikkelingen dragen daar zeer aan bij. Naast MR-lid ben ik ook degene die onze school vertegenwoordigd in de GMR.
Locatie Zuid

Naast onze MR bestaat er een gemeenschappelijke MR (GMR). Deze behartigt de belangen van alle 14 scholen binnen de onderwijsorganisatie Trivium.

Elke school is hierin vertegenwoordigd. Renate van den Broek vertegenwoordigt onze school.