ADW_140507_Reportage_043Wanneer u een klacht heeft over zaken of personen op school, bespreek dit dan met de leerkracht van uw kind of met de locatieleider. Als dit overleg geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht bespreken met de schoolvertrouwenspersonen Marcella Heesen of Lizette Lichtenberg. Zij behandelen uw klacht, zoeken met u naar een oplossing of verwijzen u door naar de vertrouwenspersoon van Stichting Trivium.

Op de website van onze stichting vindt u onze klachtenregeling.