• Onze school maakt deel uit van de stichting Trivium, die in deze regio van Gelderland christelijk onderwijs aanbiedt: trivium-onderwijs.nl
  • De 35 samenwerkende schoolbesturen in Rijn & Gelderse Vallei vormen samen de vereniging Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Samen bepalen zij hoe zij leerlingen in onze regio ondersteuning bieden in het kader van passend onderwijs: swvrijnengeldersevallei.nl
  • De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren: onderwijsinspectie.nl
  • Voor tussenschoolse en buitenschoolse opvang werken we samen met Kindercentrum Schateiland (BSO, TSO) en Kinderopvang Wageningen (BSO): kindercentrumschateiland.nl en kinderopvang-wageningen.nl