De Johan Frisoschool vindt open communicatie over en weer heel belangrijk. Daarom betrekken wij ouders graag zo veel mogelijk bij wat er met de kinderen en op school gebeurt.

Informatie over de ontwikkeling van uw kind

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Drie keer per jaar zijn er 10-minuten gesprekken. Tijdens deze gesprekken heeft u de gelegenheid om met de leerkracht(en) van uw kind te praten over zijn ontwikkeling.

Een tussentijds gesprek vindt plaats als het nodig of wenselijk is, op initiatief van ouders of leerkrachten.

Algemene informatie

Regelmatig verschijnt de weekinfo, met informatie over activiteiten, de agenda en bijzonderheden.

Aan het begin van het schooljaar is er voor iedere groep een informatieavond. Dan vertellen de leerkrachten en leerlingen hoe de gang van zaken is in de groep, welke regels en afspraken bestaan, maar ook welke leerstof in dat jaar aan de orde komt.

Facebook

We hebben een actieve facebookpagina. Hier worden voortdurend foto’s geplaatst van activiteiten leerlingactiviteiten in de klas, rondom school of bijv. op excursie. Ga daartoe naar Facebook en zoek op Johan Frisoschool Wageningen.