De school als een woning

Stel je onze Johan Frisoschool nou eens voor als een mooie woning. Een woning waar je aanbelt en waar je binnengelaten wordt. Waar je je direct welkom voelt, welke levensovertuiging je ook hebt. Dat is helemaal geen droom. Dat is zoals wij graag willen zijn! De enige tegenprestatie die we van je verwachten, is betrokkenheid bij onze school en respect voor ons fundament: het christelijk geloof. Omdat we van verscheidenheid houden, kan dat geloof op veel manieren worden getoond. We willen ons christelijk karakter laten zien in hoe we samen werken met anderen. In hoe we verantwoordelijkheid nemen voor onze taken. In hoe we kinderen begeleiden naar zelfstandigheid. Bij dat alles realiseren we ons dat we niet zomaar op deze planeet rondlopen. Dat we willen zorgen voor elkaar en voor de natuur waarvan we afhankelijk zijn.

Het huis zelf: goed onderwijs

Op dat fundament rust het huis zelf: goed onderwijs. Wij bieden de kinderen een doordacht lesprogramma aan. In alle leerjaren stimuleren en begeleiden we hen om tot optimale groei te komen. We dagen ze uit om op een gezonde manier te presteren. Wie wil dat z’n huis er goed uitziet, moet het onderhouden. Dat doen wij ook. We zijn steeds bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Steeds pakken we weer een ander facet aan om dat nog mooier te maken.

Om het huis een prachtige educatieve omgeving

Elk huis heeft een directe omgeving. Als die er goed bijligt, komt het huis nog beter tot zijn recht. Voor ons bestaat die omgeving uit kunst en cultuur, sport en bewegen en onze schooltuinen. Wie bezig is met sport en bewegen, leert om in een goede balans op deze aarde te staan. Wie met kunst en cultuur bezig is, bijvoorbeeld op het toneel, leert om zich goed te verplaatsen in de ander. En wie zorgt voor onze schooltuin leert dat we afhankelijk zijn van de natuur die ons voedsel geeft.