Onze locaties

De Johan Frisoschool heeft twee locaties. Aan het Hooilandplein 44 vind je de locatie Noord. Aan de Kemphaanweide 5 ligt locatie Zuid. Op beide locaties bieden wij je kind een fijne en veilige omgeving waarin het zich kan ontwikkelen van een speelse kleuter tot een groep 8-leerling die eraan toe is om naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Locatie Noord

Onze locatie Noord ligt in de Wageningse wijk Noordwest. Het grote schoolgebouw delen we met Openbare Basisschool De Nijenoord. Elke school maakt beurtelings gebruik van het grote schoolplein, de speelzaal voor kleuters en de podiumzaal. De architectuur van het gebouw is verrassend modern. De binnenwanden zijn onder een ongewone hoek geplaatst, waardoor ruimtelijkheid wordt gecreëerd. In de onmiddellijke omgeving van de school ligt de sporthal. Daar krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs. Pal daarnaast ligt Kindercentrum Schateiland. Dat verzorgt voor onze leerlingen de buitenschoolse opvang. 

Locatie Zuid

Onze locatie Zuid ligt in de wijk De Weiden en Boomgaarden, omsloten door de Nijenoord Allee en de Rooseveltweg. De lokalen zijn op deze locatie extra ruim. De mooie kleuterspeelzaal gebruiken we op deze locatie ook voor de vieringen van de christelijke feestdagen, sinterklaas en de musical. Het gebouw heeft een H-vorm en straalt gezelligheid en intimiteit uit, doordat de meeste lokalen uitkijken op het grote en deels ‘groene’ schoolplein. Een heerlijk rustige plek om te spelen. De kinderen van locatie Zuid kunnen voor de buitenschoolse opvang naar Het Kievitsnest dat grenst aan ons schoolplein.

Contact

Onze directeur Berry Burghout is eindverantwoordelijk voor beide locaties. Je kunt hem bereiken via directie@johan-frisoschool.nl. Bij zijn afwezigheid zijn leden van het managementteam aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken.  

Schooltuinen

Beide locaties hebben een schooltuin. Leerlingen en vrijwilligers verzorgen hem intensief. De schooltuinen zetten we ook educatief in. Achter onze locatie Zuid vind je behalve de mooie schooltuin ook een ontdekbloementuin met bijenhotel. De kinderen vinden dat alles zeer boeiend. Wil je meer weten over de functie van onze schooltuinen, klik dan op de voorgaande link.