Hier staat binnenkort informatie over de lesmethode voor de groep(en).