02jul
2018
0

Klik hier voor weekinfo 34

In deze weekinfo de volgende onderwerpen:
– doorschuifmiddag
– medezeggenschapsraad
– afscheid groep 8
– schooltuinkijkavond
– vakantiebieb!
en twee ingezonden berichten.