De Johan Frisoschool heeft twee locaties. Deze duiden we aan met locatie Noord (Hooilandplein 44) en locatie Zuid (Kemphaanweide 5).

Op locatie Zuid is Ep Maalderink locatieleider. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie (ep@johan-frisoschool.nl).

Directeur Wouter van de Hoef is eindverantwoordelijk voor beide locaties. Hij is tevens aanspreekbaar voor de dagelijkse gang van zaken op locatie Noord (directie@johan-frisoschool.nl)


Johan Frisoschool - NoordLocatie Noord: 0317 – 419774             6708 RT Wageningen

Locatie Noord is in de wijk NoordWest gesitueerd. We delen daar een groot schoolgebouw met De Nijenoord. Beide scholen hebben hun eigen vleugel en maken beurtelings gebruik van het grote schoolplein. Ook de speelzaal voor kleuters en de podiumzaal zijn in gezamenlijk gebruik.

We beschikken op deze locatie over een mooie schooltuin. Kindercentrum Schateiland (o.a. voor BSO) is direct achter school gehuisvest, naast de sporthal waar de gymlessen voor de groepen 3-8 worden verzorgd.

 

 


 

Locatie Zuid Kemphaanweide 5 6708 BR Wageningen 0317-415011
Locatie Zuid: 0317 – 415 011        Kemphaanweide 5           6708 BR Wageningen

Locatieleider: Ep Maalderink

Het schoolgebouw van locatie Zuid kenmerkt zich door extra ruime leslokalen. Dit gebouw beschikt tevens over een mooie kleuterspeelzaal, die ook gebruikt wordt als ruimte voor vieringen.

Er is een groot en deels ‘groen’ schoolplein. Achter het gebouw is de mooie schooltuin gesitueerd. Ook is er een ontdek (bloemen)tuin met bijenhotel.

BSO Het Kievitsnest grenst aan ons schoolplein.