Een veilige school

In onze school en in onze schoolomgeving maken wij ons sterk voor een goed en veilig leefklimaat, waarin kinderen kunnen leren en presteren. Dat betekent dat leerkrachten écht oog hebben voor hun leerlingen. Dat kinderen met elkaar rekening houden. Dat iedereen zichzelf kan zijn op onze school. Om dat te realiseren, verwachten we een mooie samenwerking met jou als ouder in het voorleven en overdragen van normen en waarden. 

In die veilige omgeving kunnen kinderen effectief en zinvol leren. Kunnen ze oefenen om behulpzaam te zijn, mee te leven met anderen, te incasseren en zichzelf te beheersen, met elkaar te praten en anderen te waarderen. 

Gedifferentieerd onderwijs

Wij creëren een veilige ruimte waarin we rekening houden met de verschillen tussen en wensen van de leerlingen. Niet iedereen heeft hetzelfde tempo. Naast de verplichte basisstof voor iedereen kunnen de kinderen eigen initiatief nemen. De leerkracht geeft instructie aan de hele groep, aan kleinere groepjes en waar dat wenselijk is aan individuele kinderen. Zo willen we de kinderen gemotiveerd houden voor het schoolwerk.