Ouderbetrokkenheid

Door je kind naar de Johan Frisoschool te sturen, delegeer je een stukje van je verantwoordelijkheid aan ons. Dat stukje pakken we zo goed mogelijk op, met alle onderwijservaring die we hebben. Daarbij is ouderbetrokkenheid van groot belang. Wij waarderen het erg wanneer u meedenkt, meehelpt, constructieve feedback geeft. Die betrokkenheid kun je vormgeven tijdens de warme inloop ’s morgens. Maar er zijn ook meer gestructureerde manieren.

Oudercommissie

Het versieren van de school. Het organiseren van een sinterklaas- en kerstviering. De handen uit de mouwen steken om het eindfeest tot een grandioos succes te maken. Helpen bij de musical, bij de avondvierdaagse en de schoolreis. Binnen onze school liggen zoveel leuke dingen te wachten op ouders die graag bezig willen zijn! Voel je je handen al jeuken? Ga dan niet afwachten totdat je gevraagd wordt. Meld je aan bij de oudercommissie.

Door samen te werken deel je de verantwoordelijkheid voor alles wat er rondom het onderwijs opgepakt kan worden. De mensen in de oudercommissie maken het samen erg gezellig en ze weten van aanpakken. Wij zijn erg blij met hen.

Wil je wel af en toe eens helpen, maar hoef je niet per se in een oudercommissie? Ook goed, je hulp is zeer welkom. Laat het ons weten.

Schooltuincommissie

Je hebt groene vingers en vindt het prachtig om bezig te zijn met alles wat groeit en bloeit. Je vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg leren ervaren dat we afhankelijk zijn van de aarde voor bijvoorbeeld ons voedsel. Dat het begin van een rode kool toch echt een zaadje is dat in de grond gestopt wordt. Lijkt het je geweldig om met kinderen bezig te zijn in de tuin, meld je dan aan bij de schooltuincommissie. Zij en wij zijn blij met je inzet.

Medezeggenschapsraad

Goed onderwijs vormgeven. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin een schoolbestuur, een schooldirectie, medewerkers en ouders elkaar kunnen vinden. In dat krachtenveld heeft de medezeggenschapsraad (MR) zijn eigen rol. De leden van de raad – vier ouders en vier personeelsleden – volgen kritisch het beleid van het schoolbestuur en de school. Met hun adviesrecht en instemmingsrecht geven zij dat beleid mede vorm.

Om een indruk te krijgen van het werk van de Medezeggenschapsraad vindt u hieronder het jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. Een verslag van de vergaderingen vindt u hier, maar wordt ook opgenomen in de weekinfo.

Jaarverslag MR Johan Frisoschool 2021-2022

Uit de MR november 2020

Onderwerp aandragen

Het kan zijn dat je als ouder een bepaald onderwerp binnen de MR aan de orde wilt laten stellen. Neem dan contact op via mr@johan-frisoschool.nl.

Voorstelrondje: de huidige MR

Wie zitten er nu in de medezeggenschapsraad? De leden stellen zich graag hieronder aan je voor.

Suus de Windt

Onderneemster

“Ik vind het belangrijk te weten wat er speelt binnen de school. De plek waar de kinderen voorlopig nog veel te vinden zijn. Fijn om betrokken te zijn en om mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige plek waar de kinderen een belangrijk deel van hun jonge jaren doorbrengen.”

Menno Kocks

Huisarts

“Ik verwacht, net als de meeste ouders, veel van school. De school is steeds in ontwikkeling en kan het niet alleen. Door in de MR zitting te nemen, wil ik graag mijn steentje bijdragen door vroeg mee te denken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen op de school van onze kinderen.”

Marieke van Bolderen-Veldkamp

Huismoeder

“Als ouder vind ik het fijn om mee te kunnen praten over zaken die je kind aangaan. Door lid te zijn in de MR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de school en hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het leer- en leefklimaat van de school.”

Niels Lagerweij

Solution Executive, CSC

“Het is belangrijk dat kinderen een stabiele basis hebben. Het basisonderwijs draagt daaraan bij. Het is goed dat ouders daarbij betrokken zijn. Door zitting te nemen in de MR hoop ik op een positieve manier de school te helpen, met het optimaal leveren van onderwijs en het creëren van een zo fijn mogelijke omgeving voor onze kinderen.”

Jeannette Wiggerman

Leerkracht groep 3/4N

“Ik ben al meer dan tien jaar lid van de oudercommissie geweest en heb zin in deze nieuwe uitdaging. Voor mij is het belangrijk om samen met ouders na te denken over de ontwikkelingen in het onderwijs en samen een mooie school neer te zetten.”

Bibeth Plantinga

Leerkracht groep 1/2Z

“Ik vind het leuk om de organisatie van de school vanaf deze kant mede vorm te geven.”

Willy van Nieuwamerongen

Leerkracht groep 4/5Z

“Het is goed om samen met collega’s en ouders de belangen van de school en de kinderen te behartigen.”

Marcella Heesen

Leerkracht en intern begeleider

“Als teamlid vind ik het belangrijk om samen met ouders vorm te geven aan het beleid op school, zodat de Johan Frisoschool in ontwikkeling blijft en een fijne school is waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen en hun talent kunnen ontdekken.”

Ouderbijdrage

In Nederland betaalt de overheid het basisonderwijs. Dat geld mogen we alleen voor onderwijsdoelen gebruiken. Maar daarnaast gebeurt er heel veel meer op onze school. Denk aan bijzondere activiteiten rond Sinterklaas en Kerst. Maar je kunt ook denken aan excursies of het vernieuwen en aanvullen van speelgoed en speeltoestellen. Dingen die wij niet van het overheidsgeld mogen betalen.

Vrijwillig en waardevol

Voor al die waardevolle dingen gebruiken wij de ouderbijdrage. De hoogte daarvan wordt in overleg met de oudercommissie vastgesteld door de medezeggenschapsraad. De oudercommissie beheert het geld en bepaalt mede de besteding ervan. De ouderbijdrage is vrijwillig. Deelname van je kind aan het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van of je wel of niet je ouderbijdrage hebt betaald. Maar we kunnen er wel dingen mee doen die ook jouw kind ten goede komt. Wij doen als school ons best onze ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Voor dit schooljaar gaat het om € 30,00 per kind per jaar. Voor uw financiële bijdragen aan de waardevolle dingen ie we op school organiseren ontvangt u via Parro een verzoek tot betaling via iDEAL.