"De Johan Frisoschool: Waar Samen Leren Leuk is!"

Op de Johan Frisoschool is iedereen welkom die respect heeft voor een ander. Wij willen ieder kind een goede basis meegeven, waarop het zich verder kan ontwikkelen tot iemand die later evenwichtig in de samenleving kan meedoen.

Dat leren we door samen te spelen, te werken en met (en van) elkaar te leren!

Onze kernwaarden:

Wij werken op onze school doelgericht vanuit de kernwaarden: betrokken, veilig en plezier!

Als we ons betrokken voelen bij elkaar en onze omgeving, dan kunnen we werken in een veilige sfeer. Het plezier komt dan bijna als vanzelf! 

Een fijne basisschool waar iedereen zichzelf mag zijn!

Naomi en Milan uit groep 8 zeggen:

Wij vinden het heel gezellig op school. Dat komt door de kinderen en door de leuke meesters en juffen. Onze school staat ook in een mooie omgeving. We hebben leuke lessen, bijvoorbeeld de muziek en gym. Daar genieten we van!

Locatie Noord en Zuid:
Ieder zijn eigen charme

De Johan Frisoschool heeft twee locaties. Aan het Hooilandplein 44 vind je de locatie Noord. Aan de Kemphaanweide 5 vind je locatie Zuid. Op beide locaties bieden wij je kind een fijne en veilige omgeving waarin het zich kan ontwikkelen van een speelse kleuter tot een groep 8-leerling die eraan toe is om naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Agenda

De Johan Frisoschool is een school voor christelijk basisonderwijs in Wageningen. Wij hebben de mooie opdracht om ieder kind een goede basis mee te geven, waarop het zich verder kan ontwikkelen tot een mens die straks evenwichtig zijn plaats in de samenleving kan innemen. Op beide locaties van de school zijn onze drie kernwoorden – samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid – een rode draad door al ons handelen. Het gaat om het geluk van de kinderen, oog hebben voor details, de waarde van de natuur en het christelijk geloof als fundament. Stuk voor stuk noties die te herkennen zijn in het beeldmerk van de school, een klavertje dat een kind omgeeft en veiligheid biedt.