"De Johan Frisoschool: Waar Samen Leren Leuk is!"

Op de Johan Frisoschool is iedereen welkom die respect heeft voor een ander. Wij willen ieder kind een goede basis meegeven, waarop het zich verder kan ontwikkelen tot iemand die later evenwichtig in de samenleving kan meedoen. Dat leren we door samen te spelen, te werken en met (en van) elkaar te leren!

Kijk het filmpje en maak kennis met de school in 3 minuten.


Onze kernwaarden: 

De kernwaarden Veiligheid, Vertrouwen, Plezier, Nieuwsgierigheid en Samen lopen als rode draad door ons onderwijs.

Leren wordt pas leuk als het betekenis heeft. Niet alleen maar werken uit een boek en een schrift, maar een betekenisvol onderwijsaanbod dat leerlingen uitdaagt om op gezonde wijze te presteren. Onze schooltuinen zijn daar een mooi voorbeeld van. Alle groepen zijn actief in en om de tuin aan het werk. Van bolletjes planten tot bodemonderzoek. Ook gebruiken we regelmatig leskisten waarmee kinderen onderzoekend aan de slag kunnen. Ons onderwijs geven we vorm met moderne methodes waarin ICT ook een belangrijke plek inneemt. Niet in plaats van schrijven en papier, maar als aanvulling er op. Een mooi gereedschap dat hoort bij deze tijd. Behalve het leren met het hoofd zijn ook creativiteit en beweging van belang. We zijn actief met kunst en cultuur bezig door bijvoorbeeld crea-middagen en met onze vakleerkrachten gym stimuleren we sportiviteit. Dit maakt de Frisoschool een plek ‘Waar samen leren leuk is!

Een fijne basisschool waar iedereen zichzelf mag zijn!

Naomi en Milan uit groep 8 zeggen:

Wij vinden het heel gezellig op school. Dat komt door de kinderen en door de leuke meesters en juffen. Onze school staat ook in een mooie omgeving. We hebben leuke lessen, bijvoorbeeld de muziek en gym. Daar genieten we van!

Locatie Noord en Zuid:
Ieder zijn eigen charme

De Johan Frisoschool heeft twee locaties. Aan het Hooilandplein 44 vind je de locatie Noord. Aan de Kemphaanweide 5 vind je locatie Zuid. Op beide locaties bieden wij je kind een fijne en veilige omgeving waarin het zich kan ontwikkelen van een speelse kleuter tot een groep 8-leerling die eraan toe is om naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Agenda

De Johan Frisoschool is een school voor christelijk basisonderwijs in Wageningen. Wij hebben de mooie opdracht om ieder kind een goede basis mee te geven, waarop het zich verder kan ontwikkelen tot een mens die straks evenwichtig zijn plaats in de samenleving kan innemen.  Het gaat om het geluk van de kinderen, oog hebben voor details, de waarde van de natuur en het christelijk geloof als fundament. Stuk voor stuk noties die te herkennen zijn in het beeldmerk van de school, een klavertje dat een kind omgeeft en veiligheid biedt.