03apr
2017
0

Klik hier voor weekinfo nr. 29

Beste ouders,

In deze weekinfo berichten over:

– Paasontbijt en Paasviering
– Notulen Medezeggenschapsraad
– Overlijden Sjoerd Boekhoff
– Overdracht monument (verslag)
– Schoolvoetbaltoernooi
– Wandelvierdaagse (inschrijving)
– JF Facebookpagina.